Веб-стружење со експерт за Semalt

Вештачењето на веб, исто така познато како веб-берба, е техника што се користи за вадење податоци од веб-страниците. Софтверот за собирање мрежи може да пристапува кон веб директно преку HTTP или веб прелистувач. Додека процесот може да се спроведе рачно од страна на корисник на софтвер, техниката обично вклучува автоматски процес спроведен со помош на веб пребарувач или бот.

Веб-стружење е процес кога структуираните податоци се копираат од мрежата во локална база на податоци за прегледи и пребарување. Вклучува преземање на веб-страница и вадење на нејзината содржина. Содржината на страницата може да се разгледува, пребарува, реструктуира и нејзините податоци да се копираат во локален уред за складирање.

Веб-страниците обично се градени од јазични ознаки за означување како што се XHTML и HTML, и двете содржат голем дел од корисни податоци во форма на текст. Сепак, многу од овие веб-страници се дизајнирани за човечки крајни корисници, а не за автоматска употреба. Ова е причината зошто е креиран софтвер за стружење.

Постојат многу техники што можат да се користат за ефикасно стружење на веб. Некои од нив се образложени подолу:

1. Човечка копија и паста

Од време на време, дури и најдобрата алатка за стружење на веб не може да ја замени точноста и ефикасноста на рачно копирање и залепување на човекот. Ова најчесто се применува во ситуации кога веб-страниците поставуваат бариери за да спречат автоматизација на машината.

2. Појавување на моделот на текст

Ова е прилично едноставен, но моќен пристап што се користи за вадење податоци од веб-страници. Може да се заснова на UNIX grep командата или само простории за редовно изразување на даден програмски јазик, на пример, Пајтон или Перл.

3. Програмирање на HTTP

Програмирање HTTP може да се користи како за статички така и за динамички веб-страници. Податоците се извлекуваат преку објавување на барања за HTTP на оддалечен веб-сервер додека користите програмирање сокет.

4. Разгледување HTML

Многу веб-страници имаат тенденција да имаат широка колекција на страници креирани динамички од извор на структура, како што е базата на податоци. Тука, податоците што припаѓаат на слична категорија се кодираат на слични страници. При анализирање на HTML, програмата генерално открива таков урнек во одреден извор на информации, ја презема нејзината содржина и потоа ја преведува во придружна форма, наречена обвивка.

5. парсирање на ДОМ

Во оваа техника, програма се вградува во полноправно веб-прелистувач, како што е Mozilla Firefox или Internet Explorer за да се добие динамична содржина генерирана од скриптата од страна на клиентот. Овие прелистувачи исто така може да анализираат веб-страници во дрво ДОМ во зависност од програмите што можат да извлечат делови од страниците.

6. Признавање на семантичко прибележување

Страниците што сакате да ги снимите може да прифатат семантички ознаки и прибелешки или метаподатоци, кои можат да се користат за лоцирање на специфични фрагменти за податоци. Ако овие прибелешки се вметнат во страниците, оваа техника може да се смета како посебен случај на анализирање ДОМ. Овие прибелешки исто така може да бидат организирани во синтаксички слој, а потоа да се чуваат и управуваат одделно од веб-страниците. Тоа им овозможува на скелерите да ги повлечат шемите со податоци, како и командите од овој слој пред да ги скратуваат страниците.

mass gmail